Mali Müşavirlik

İletişim Bilgileri

Kılıçdede Mah.Kastamonu Sok.No:6-143 (BORKONUT CENTER 10.KAT 143) İLKADIM-SAMSUN

  • 0362 431 00 42
  • info@sismusavirlik.com
Hemen İletişime Geç

Mali Müşavirlik

Mali Müşavirlik

• Resmi defterlerin Tek Düzen Hesap Planı ve Vergi Usul Kanunu esaslarına göre tutulması

• Grup hesap planının Tek Düzen Hesap Planı ile eşleştirilmesi, grup hesap planına göre mizan ve raporlama alınabilmesi

• Ortak hizmet merkezlerinin (shared services centers) grup muhasebe standartlarına göre tutulan muhasebe kayıtlarından yola çıkarak Vergi Usul Kanunu’na göre resmi defterlerin oluşturulmasına destek olunması

• Müşteri nezdinde yeni muhasebe yazılımı kurulumu esnasında yerel muhasebe standartları konusunda danışmanlık sunulması, hesap planı oluşturulması ve yazılımın muhasebe süreçleri yönünden test edilmesi

• e-Defter, e-Fatura ve diğer benzer uygulamalarda destek hizmetleri

• Uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun (IFRS ve US GAAP) yönetim raporlaması hizmetlerinin sunulması

• İç denetim ve diğer amaçlı denetimlerde (vergi dairesi, zorunlu finansal denetim vb.) finansal verinin denetçilere sunulması konusunda muhasebe ve finans ekiplerine destek olunması

• Şirketlerin yeniden yapılanma, birleşme, devir, tasfiye gibi süreçlerinde hızlı ve esnek çözümler üretebilme (geçici muhasebe ve finans personeli ile yöneticisi temin edilmesi vb.)

• Muhasebe ile ilgili diğer idari hizmetler (yaşlandırma raporlarının hazırlanması, ödeme listelerinin ve banka talimatlarının hazırlanması, alıcı ve satıcı mutabakatlarının yapılması vb.)

Şimdi Harekete Geçmenin Tam Zamanı